logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

Świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie karty onkologicznej dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą  na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu (00000 świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej).

Listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej różnią się od pozostałych list oczekujących następującymi elementami:

 • nie dokonuje się kwalifikacji osób do kategorii medycznych: przypadek pilny, przypadek stabilny,
 • na liście oczekujących gromadzi się informacje o numerze identyfikacyjnym karty onkologicznej każdej osoby wpisywanej na listę oraz o kodzie etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, na jakim jest dana osoba.

Dodatkowo na listach oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej odnotowuje się następujące etapy:

 • oczekiwanie na diagnostykę wstępną (kod 1),
 • oczekiwanie na diagnostykę pogłębioną (kod 2),
 • oczekiwanie na konsylium (kod 3),
 • oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego (kod 5),
 • oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne (kod 6),
 • oczekiwanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy (kod 7).

WAŻNE!!!

Od lipca 2017 r. na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej prowadzonych w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby*.

Na listach tych pozostają pacjenci oczekujący na świadczenie, wpisani do 30 czerwca 2017 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta. Po skreśleniu z listy oczekujących prowadzonej w aplikacji AP-KOLCE ostatniego pacjenta świadczeniodawca powinien dokonać dezaktywacji kolejki.

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń od 1 lipca 2017 r. powinni być wpisani na listę oczekujących prowadzoną przez świadczeniodawcę we własnym oprogramowaniu. Listy te powinny być prowadzone w systemie świadczeniodawcy w odpowiednich miejscach udzielania świadczeń, analogicznie jak miało to miejsce w aplikacji AP-KOLCE. Ponadto został zniesiony obowiązek przekazywania informacji o ww. listach do NFZ.

 


________________________________________
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1249).