logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania, każdego swojego dnia roboczego informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Dane te mają dotyczyć stanu na dzień poprzedzający*.

Informujemy, iż sprawozdanie informacji o pierwszym wolnym terminie należy wysyłać:

1. w postaci komunikatów XML sporządzonych w programach rozliczeniowych świadczeniodawców i przekazanych za pośrednictwem portalu SZOI:

2. za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE:

Jednocześnie Mazowiecki OW NFZ przypomina, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia będą udostępniane dla świadczeniobiorców na stronie internetowej Oddziału Funduszu w Informatorze o Terminach Leczenia. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych danych.

Informator o Terminach Leczenia

________________________________________
* z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej – podstawa prawna art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)