logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla wyrobów medycznych

Aneksowanie umów wieloletnich na 2020 r. w rodzaju ZPO dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

13.11.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020 w...

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

13.11.2019
Mazowiecki OW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.) ogłosił postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Wyroby medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2019 roku

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2017 roku

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2015 roku