logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla Programów Zdrowotnych

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13.01.2017
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do...

Informacja o warunkach zawarcia umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) oraz naborze wniosków...

05.01.2017
Na podstawie postanowień zarządzenia nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące...

Dla świadczeniodawców POZ

05.01.2017
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Zobacz szczegóły
Drukuj

Programy zdrowotne

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego -profilaktyczne programy zdrowotne Komisja konkursowa nr 07-13-000132[1087], 07-13-000134[10872] informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia na 21.02.2013r. postępowania konkursowego nr 07-13-000132/PRO/10/1/10.0000.157.02/1, 07-13-000134/PRO/10/1/10.7940.158.02/01.
(dodano 21.02.2013 r.)

Miejsca odsyłania pobranego materiału cytologicznego

Podstawy prawne