logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Terminarz sprawozdawczości

Prowadzenie list oczekujących

  • Komunikaty danych (w formacie XML) należy przekazywać co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca
  • Wprowadzać na bieżąco dane w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE
  • Dokonanie comiesięcznej oceny list oczekujących

Przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie

  • W każdy dzień roboczy świadczeniodawcy przekazać informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia

Wyjątek:

Co najmniej raz w tygodniu przekazać informację o pierwszym wolnym terminie na udzielenia świadczenia – w przypadku posiadania zgody Dyrektora OW NFZ na przekazywanie tych danych raz w tygodniu - podstawa prawna: art. 23 ust 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).