logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Prowadzenie harmonogramów przyjęć za pomocą aplikacji AP-KOLCE

W aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE prowadzone są harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących o których mowa w Załączniku Nr 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434 z późn.zm.).

W harmonogramach przyjęć wprowadzane są dane pacjentów oczekujących (pierwszorazowych), przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń, dla których prowadzone są harmonogramy przyjęć w aplikacji AP-KOLCE.

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych:  

 • Świadczenia z zakresu onkologii – kod świadczenia 60002:
  • 1071 Poradnia hematologiczna dla dzieci
  • 1240 Poradnia onkologiczna
  • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
  • 1242 Poradnia chemioterapii
  • 1244 Poradnia radioterapii
  • 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
  • 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – kod świadczenia 60003:
  • 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu kardiologii – kod świadczenia 60004:
  • 1100 Poradnia kardiologiczna
  • 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
  • 1102 Poradnia wad serca
  • 1103 Poradnia wad serca dla dzieci
  • 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
  • 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 • Świadczenia z zakresu endokrynologii – kod świadczenia 60005:
  • 1030 Poradnia endokrynologiczna
  • 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  • 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
  • 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
  • 1034 Poradnia andrologiczna
  • 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci
  • 1036 Poradnia leczenia niepłodności
  • 1038 Poradnia chorób tarczycy
  • 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

2. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego – kod świadczenia 80003,
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego – kod świadczenia 80005,
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – kod świadczenia 80004 (obowiązek od września 2019 r.),
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego – kod świadczenia 80006 (obowiązek od września 2019 r.),
 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – kod świadczenie 30002,
 • usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka) – kod świadczenia 50002,
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) - kod świadczenia 30003 (obowiązek od września 2019 r.),
 • operacje jaskry – kod świadczenia 30005 (obowiązek od września 2019 r.),
 • operacje jaskry z zaćmą – kod świadczenia 30006 (obowiązek od września 2019 r.),
 • operacje plastyczne oka - kod świadczenia 30007 (obowiązek od września 2019 r.),
 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka - kod świadczenia 40008 (obowiązek od września 2019 r.),
 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego - kod świadczenia 40009 (obowiązek od września 2019 r.),
 • pomosty dla rewaskularyzacji serca – kod świadczenia 50003 (obowiązek od września 2019 r.),
 • zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) – kod świadczenia 81004 (obowiązek od września 2019 r.),
 • wycięcie macicy (histerektomia) – kod świadczenia 82001 (obowiązek od września 2019 r.).

3. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania diagnostyczne (obowiązek od września 2019 r.):

 • rezonans magnetyczny – kod świadczenia 20005,
 • tomografia komputerowa – kod świadczenia 20006,
 • gastroskopia – kod świadczenia 20015,
 • kolonoskopia – kod świadczenia 20016.

4. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71001 (obowiązek od września 2019 r.),
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71002 (obowiązek od września 2019 r.),
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71003 (obowiązek od września 2019 r.),
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71004 (obowiązek od września 2019 r.),
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71005 (obowiązek od września 2019 r.),
 • fizjoterapia ambulatoryjna – kod świadczenia 71006 (obowiązek od stycznia 2020 r.),
 • fizjoterapia domowa – kod świadczenia 71007 (obowiązek od stycznia 2020 r.).

5. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych (obowiązek od września 2019 r.)

 • leczenie chorych na stwardnienie rozsiane – kod świadczenia 90053,
 • leczenie pacjentów z chorobami siatkówki – kod świadczenia 90126,
 • leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C – kod świadczenia 90127.

 

6. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków – kod świadczenia 50009,
 • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla – kod świadczenia 50010,
 • przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca – kod świadczenia 50013,
 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających – kod świadczenia 50014,
 • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – kod świadczenia 50015,
 • mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – kod świadczenia 50016,
 • przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka – kod świadczenia 50017.

W przypadku harmonogramów przyjęć prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji AP-KOLCE nie ma obowiązku przekazywania danych statystycznych komunikatem XML. Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:

Informatora o Terminach Leczenia

Instrukcja użytkownika aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE jest dostępna podczas logowania się do aplikacji pod linkiem: „dokumentacja użytkownika” lub poniżej:

Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE