logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Najważniejsze zmiany po 1 stycznia 2015 r.

1. Obowiązek prowadzenia list oczekujących w wersji elektronicznej

2. Zmiany w wykazie świadczeń podległych sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

3. Obowiązek przekazywania w listach oczekujących informacji o imieniu, nazwisku i numerze PESEL każdej osoby oczekującej

4. Obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

5. Prowadzenie list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

6. Listy oczekujących prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE

7. Informacja o przywróceniu świadczeniobiorcy na listę oczekujących

8. Informacja o uwzględnieniu przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia się pacjenta u świadczeniodawcy, który zakończył umowę

9. Obowiązek dostarczenia przez świadczeniobiorcę skierowania w ciągu 14 dni roboczych

10. Zmiana obliczania średniego czasu oczekiwania