logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

15.04.2019
W związku z publikacjami zarządzeń: Nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.04.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: AMBOLATORYJNA OPIEKA...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.04.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

12.04.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowania konkursowe nr 07-19-000165/AOS/02/1/02.1222.001.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat AOTMiT

10.04.2019
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia...

Kontraktowanie 2019: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

09.04.2019
W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia na...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    142