logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

21.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Ogłoszenie o wyborze wniosków

19.12.2023
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach na rok 2024 i kolejne

15.12.2023
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach (dalej „umowy”)...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

15.12.2023
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus" (dotyczy podmiotów cywilnych i resortowych)

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2024-2028

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie...

Informacja dla realizujących umowy wieloletnie w rodzaju ZPO – rozszerzenie umowy o nowe MUS w roku 2024

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2024 w programie NFZ-KO...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    345