logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu dot. kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato

24.03.2021
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów, wymienieni w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań...

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego

24.03.2021
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego w związku z uruchomionym od 1 stycznia 2021 r. Systemem Obsługi Importu Docelowego (SOID) oraz kończącym się okresem przejściowym dotyczącym możliwości składania dokumentacji papierowej...

Komunikat w sprawie zmiany poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium

19.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

18.03.2021
W dniu 18 marca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

18.03.2021
W dniu 18 marca 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach i ambulatoryjne świadczenia...

Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

18.03.2021
W związku z prowadzonymi w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej pracami nad nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Centrala NFZ informuje, że trwają przygotowania do aneksowania...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    227