logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat AOTMiT

15.10.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego: Świadczenia gwarantowane obejmujące...

Konkurs ofert – Leczenie Stomatologiczne

12.10.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 12 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie...

Konkurs ofert – leczenie szpitalne

11.10.2018
W dniu 11 października 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01 w następującym zakresie merytorycznym...

Konkurs ofert – rehabilitacja lecznicza

11.10.2018
Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – rehabilitacja lecznicza

11.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 października 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2018: Rehabilitacja lecznicza

10.10.2018
W dniu 10 października 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - w zakresie fizjoterapia domowa (kod komórki organizacyjnej - 2146) na...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    114