logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: leczenie szpitalne - programy lekowe

17.03.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

17.03.2022
W ślad za komunikatem Centrali NFZ, informujemy, że od marca 2022 roku, w związku z aktualizacją obwieszczenia Ministra Zdrowia dokonuje się zmian w słowniku świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML w zakresie list oczekujących na...

Komunikat o unieważnieniu postepowania konkursowego: leczenie szpitalne

16.03.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego nr 07-22-000064/SZP/03/7/03.3300.009.03/01 w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE, w zakresie: ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM...

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

14.03.2022
12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa). Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych...

Komunikat NFZ w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03.03.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7...

Kontraktowanie 2022: leczenie szpitalne - programy lekowe

01.03.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    275