logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

15.02.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 7.3. Zarządzenia nr 31/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.02.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14.02.2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Uzupełniające postępowania konkursowe: rehabilitacja lecznicza

10.02.2023
0 lutego 2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o uzupełniającym postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie leczenie dorosłych chorych ze śpiączką...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

08.02.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.02.2023 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat dla świadczeniodawców

02.02.2023
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 14 lutego 2023 r. zlecenia wystawione i niezrealizowane na wyroby medyczne o kodach O.069, O.070, P.098, P.103, P.104, P.129.00, P.129.01, P.130.00, P.131.01, P.135 i P.136, które utraciły ważność w...

NFZ zmienił plan finansowy. Większy ryczałt dla szpitali, więcej środków na opiekę paliatywną i hospicyjną

31.01.2023
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomił ponad 3,6 mld zł z funduszu zapasowego NFZ. Uwolnione z funduszu zapasowego środki zostały w całości przeznaczone na wzrost finansowania świadczeń medycznych. Na nowelizacji planu finansowego...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    311