logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.01.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

11.01.2022
Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego...

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne po 1 stycznia 2021 r. o następującej treści...

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

03.01.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

30.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało unieważnione następujące postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Radomiu informuje, że w dniu 28 grudnia 2021r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    275