logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

07.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:...

POZ PLUS - zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia nw. postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w „Programie pilotażowym POZ PLUS”:...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

06.06.2018
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    94