logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie e-skierowań do SOR i IP

04.01.2023
Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawiania e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP). Dostępność takiej funkcjonalności nie miała uzasadnienia medycznego ani systemowego, mając na...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Leczenie Stomatologiczne

02.01.2023
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat dla świadczeniodawców

22.12.2022
Stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej z dnia 15 grudnia 2022 r. dotyczące diagnostyki obrazowej płuc przy użyciu tomografii komputerowej (TK) w POZ oraz programu...

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie od 1 stycznia 2023 r.

19.12.2022
W dniu 14 grudnia 2022 r. na stronie Centrali Funduszu w zakładce Aktualności opublikowany został komunikat dotyczący wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2023 r...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

16.12.2022
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561.) Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu...

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

13.12.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13.12.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    311