logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS” – dostosowanie systemów

31.07.2023
informujemy, że obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia do wymogów określonych...

Komunikat dla świadczeniodawców

26.07.2023
Główny Inspektor Sanitarny wydał pozytywną rekomendację dla kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych pt. Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych realizowanego przez NIPiP...

Proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej na Mazowszu

25.07.2023
Od 1 lipca trwa proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej średnio o 12 procent. Przygotowano rozwiązania, dzięki którym do systemu ochrony zdrowia łącznie w ciągu roku trafi ponad 15 mld zł.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

20.07.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.07.2023 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej

18.07.2023
Mając na uwadze wzrost kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia na podstawie art. 31npkt 2c w związku art. 31ha ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

14.07.2023
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561z późn. zm.)...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    330