logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Szkolenia z EDM – nowy harmonogram szkoleń dla POZ-ów i AOS-ów oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia dla szpitali

02.09.2020
Po raz kolejny serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z...

Komunikat dla aptek w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

27.08.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) apteka jest...

Komunikat AOTMiT

07.08.2020
Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń...

CSIOZ: Szkolenia z EDM – rozszerzenie grupy docelowej Projektu o AOS

29.07.2020
W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

28.07.2020
Przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin jej wypełnienia ostatecznie został wydłużony do dnia 7.08.2020...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

22.07.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    205