logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań

13.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia z dnia 17 marca 2020 r. na dzień 13 marca 2020 r. niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie...

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarza POZ

12.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeń...

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

11.03.2020
Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki...

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

11.03.2020
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uległ zmianie termin rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI...

Komunikat o unieważnieniu postępowania

11.03.2020
W dniu 11 marca 2020 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - postępowanie nr...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    199