logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

26.06.2019
W dniu 26 czerwca 2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii...

Komunikat w sprawie zmian w przepisach dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

26.06.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 19 lipca 2019 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację...

Komunikat AOTMiT

25.06.2019
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych...

Kontraktowanie 2019: Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert

25.06.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy...

Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne

21.06.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie uprzejmie przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) badacz1 lub właściwy podmiot leczniczy winien...

Przerwa techniczna

21.06.2019
W dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2019 r. planowana jest przerwa w dostępie do systemów KS-SIKCH i SZOI spowodowana koniecznością aktualizacji wspomnianych systemów. Przewidywany czas przerwy serwisowej: od godz. 19:00 do godz. 23:59...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    159