logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

19.10.2022
Delegatura w Ciechanowie Mazowieckiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 19.09.2022 r. postępowania konkursowego w rodzaju Profilaktyczne Programy zdrowotne...

Kontraktowanie 2022: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

13.10.2022
W dniu 13.10.2022 r. zostało unieważnione uzupełniające postępowanie konkursowe nr 07-22-000276/POZ/0112/01.0000.162.16/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia...

Kontraktowanie 2022: Leczenie stomatologiczne (postępowanie uzupełniające)

12.10.2022
11.10.2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne...

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ

10.10.2022
MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ust. 2 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawiera się na czas nieoznaczony...

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2023 r. dotyczący umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

07.10.2022
W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2023 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Oddziału Mazowieckiego służącego do przygotowania...

Kontraktowanie 2022: Rehabilitacja lecznicza (postępowanie uzupełniające)

07.10.2022
7 października 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    304