logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną

17.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych oraz trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów MOW NFZ informuje, że istnieje możliwość załatwienia sprawy drogą elektroniczną...

Komunikat do aptek i punktów aptecznych w sprawie możliwości zgłaszania zmian do umowy na realizację recept drogą elektroniczną

17.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym , celem minimalizacji ryzyka, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje, iż od dnia 17 marca 2020 roku dokumenty dotyczące zgłaszania wszelkich zmian do umowy na wydawanie...

Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i świadczeniodawców uzdrowiskowych

16.03.2020
Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, pacjentowi, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca...

Kontraktowanie 2020: Leczenie szpitalne

16.03.2020
W dniu 16 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresie...

Komunikat dla świadczeniodawców

16.03.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego marzec 2020 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

15.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    205