logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

16.02.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.02.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: leczenie szpitalne - programy lekowe

16.02.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.02.2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

16.02.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.02.2022 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka...

Komunikat AOTMiT o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeńgwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

16.02.2022
Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: leczenie szpitalne

14.02.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14.02.2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie rokowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat dla aptek ws. nowego wzoru formularza zgłoszeniowego do przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

14.02.2022
W nawiązaniu do Ogłoszenia Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zaproszenia podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    274