logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19

09.02.2021
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska medycznego związanym z rozpoczęciem procesu szczepień przeciw COVID-19, Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych dotychczas szkoleń dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o obsługę...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

08.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.02.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych

08.02.2021
Lista wykonawców programu rządowego na rok 2020...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały unieważnione następujące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ...

Zmiany w słowniku świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

05.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK

04.02.2021
Mazowiecki OW NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA ( DOK ), KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II i III POZIOMIE OPIEKI...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    226