logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

04.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §7.3. Zarządzenia nr 162/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w...

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 – mobilne punkty szczepień (aktualizacja 8.02.2021 r.))

03.02.2021
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2...

Kontraktowanie 2021: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 lutego 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie nr 07-21-000081/RTM/16/1/14/02/01 w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat o odwołaniu postępowań: ratownictwo medyczne

02.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr 07-21-000079/RTM/16/1/14/02/01...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

28.01.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne

26.01.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    226