logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Radomiu informuje, że w dniu 28 grudnia 2021r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Kontraktowanie 2021: rehabilitacja lecznicza

22.12.2021
W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze...

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (aktualizacja)

22.12.2021
Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Komunikat AOTMiT

13.12.2021
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie pozyskania danych dotyczących leczenia chirurgicznego z zastosowaniem systemu robotowego...

Informacja dla realizujących umowy wieloletnie ZPO – dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców w 2022 r.

08.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2022 w...

Kontraktowanie 2022: lecznie szpitalne – programy lekowe

06.12.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 06.12.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    274