logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2021: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

15.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie...

Komunikat dla świadczeniodawców

11.03.2021
W związku z przepisem art. 95n ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o rozpoczęciu procesu...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Programy lekowe

11.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat dla świadczeniodawców

10.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego marzec 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Leczenie stomatologiczne

05.03.2021
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresach...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Leczenie stomatologiczne

05.03.2021
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Siedlcach informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresach...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    226