logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Leki wydawane bez recepty

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) bez recepty mogą być wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego, w ramach jego uprawnień zawodowych, niektóre produkty lecznicze.

Bez recepty są także wydawane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu pozaaptecznego.

Wykaz poszczególnych produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. z 2010 r. nr 204 poz. 1353, z późn. zm.).