logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Komunikat dla aptek ws. nowego wzoru formularza zgłoszeniowego do przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

Ogłoszenie Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ ws. naboru aptek do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

Ogłoszenie Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ ws. szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Zaproszenie podmiotów prowadzących apteki do udziału w NPS – ogłoszenie Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

Komunikat w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

Komunikat do aptek i punktów aptecznych w sprawie możliwości zgłaszania zmian do umowy na realizację recept drogą elektroniczną

Termin ważności elektronicznej recepty

Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numer

Komunikat w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON)

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie uprawnień świadczeniobiorców

Komunikat ws. przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

Komunikat NFZ w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie składania zbiorczych zestawień recept

Komunikat ws. obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Komunikat ws. pisemnego powiadomienia oddziału NFZ o miejscu przechowywania recept

Komunikat ws. pisemnego powiadomienia oddziału NFZ o miejscu przechowywania recept

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów