logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

26.08.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Siedlcach informuje o unieważnieniu następującego postępowania konkursowego w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie szpitalne – programy lekowe

25.08.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym

24.08.2021
W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym...

Komunikat AOTMiT

23.08.2021
Prezes AOTMiT zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne udostępnienie danych dotyczących analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego wybranych świadczeń z chirurgii stomatologicznej i periodontologii...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.08.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionego postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień...

Komunikat dla świadczeniodawców

17.08.2021
W związku z licznymi skargami dotyczącymi nierespektowania uprawnień dla Podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o szczególnych uprawnieniach w zakresie...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    28