logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

15.12.2023
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus" (dotyczy podmiotów cywilnych i resortowych)

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2024-2028

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie...

Informacja dla realizujących umowy wieloletnie w rodzaju ZPO – rozszerzenie umowy o nowe MUS w roku 2024

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2024 w programie NFZ-KO...

Kontraktowanie 2024: Leczenie szpitalne – programy lekowe

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2024: Leczenie szpitalne – programy lekowe

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2024: Leczenie szpitalne – programy lekowe

11.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.12.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    18