logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

01.02.2024
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01.02.2024 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat w sprawie przekazywania w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych

26.01.2024
Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Umową na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece, każdy świadczeniodawca ma obowiązek zweryfikować prawo do...

Komunikat DGL w sprawie dyżurów aptecznych

23.01.2024
Komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę w sprawie pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK na rok 2024

08.01.2024
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 tj. ze zm.)...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

21.12.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerach...

Ogłoszenie o wyborze wniosków

19.12.2023
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    18