logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aktualizacja umów wieloletnich na 2015 r. w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne

16.12.2014
Mazowiecki OW NFZ informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie ofertowe) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2015 w programie NFZ-KO.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2014
W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku...

Komunikat dla świadczeniodawców

03.12.2014
Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2014
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za czwarty kwartał 2014 roku

Komunikat przypominający o możliwości rozliczania się z MOW NFZ za pomocą e-faktury

01.12.2014
Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie zachęca wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania się z Funduszem na podstawie e-faktur.

Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

28.10.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r...
1    136  137  138  139  140  141  142  143  144    148