logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statyst...

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.

Wykaz podmiotów realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na Mazowszu

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Komunikat - przesunięcia pomiędzy umowami i zakresami

26.08.2014
przesunięcia pomiędzy umowami i zakresami

Komunikat dla Świadczeniodawców

12.08.2014
W związku z aktualizacją Systemu Informatycznego KS SIKCH do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne...
1    137  138  139  140  141  142  143  144  145    148