logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Szkolenie: „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”

22.07.2015
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9 - 10 września 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego...

Komunikat w sprawie kodów trybu przyjęć

16.07.2015
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom...

Komunikat w sprawie postępowania z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów

15.07.2015
Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t z późn. zm.) osoba kierująca...

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne.

13.07.2015
W związku z obowiązującym zarządzeniem nr 16/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2015 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki, w celu ujednolicenia zasad sprawozdawania świadczeń przekazywanych komunikatem XML...

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – zakończenie postępowań

08.07.2015
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 17 lipca 2015 roku upływa termin składania wniosków ofertowych przez wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy lub...

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie

02.07.2015
Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia
1    132  133  134  135  136  137  138  139  140    151