logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Unieważnienie postępowania konkursowego: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

28.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płocku informuje, że 27 września 2022 r. zostało unieważnione następujące postępowanie konkursowe w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne...

Unieważnienie postępowania konkursowego - Profilaktyczne Programy Zdrowotne

27.09.2022
Delegatura w Ciechanowie Mazowieckiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 27.09.2022 r. postępowania konkursowego w rodzaju Profilaktyczne Programy zdrowotne...

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

27.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

27.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Konkurs ofert - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (Aktualizacja harmonogramu)

26.09.2022
Informujemy, że w postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14