logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie zakupu leku stosowanego w programie lekowym (B.111)

29.12.2020
W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 28 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Mazowieckiego OW NFZ o ogłoszeniu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

28.12.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

28.12.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2021: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

21.12.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych: ratownictwo medyczne

17.12.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

14.12.2020
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-21-000020/RTM/16/1/14/04/01 prowadzone w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12