logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

16.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.10.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

16.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.10.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje o unieważnieniu niżej wymienionego postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 października 2023 r. zostały unieważnione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka...

Kontraktowanie 2024: Ratownictwo medyczne

10.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 10 października 2023 roku zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie...

Kontraktowanie 2024: lecznictwo uzdrowiskowe

03.10.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 2 października 2023 roku zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13