logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

15.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 7.3. Zarządzenia nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2022: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

14.09.2022
W dniu 14 września 2022 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.09.2022
13 września 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu (nr 07-22-000275/SOK/11/1/11.1212.030.02/01) prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne...

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

13.09.2022
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.09.2022
W dniu 12 września 2022 r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert nr...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych o zawarcie umów na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego

09.09.2022
W dniu 9.09.2022 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    15