logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Postępowania wnioskowe

Komunikat o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (CZP)

27.02.2024
W wyniku weryfikacji wniosku złożonego w postępowaniu nr 07-24-000088/PPZ/18/4/13/M o zawarcie umowy o realizację przedmiotowego programu...

Unieważnienie postępowania wnioskowego nr 07-24-000074/PPZ/18/4/13

15.02.2024
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.02.2024 r. zostało unieważnione postępowanie wnioskowe nr 07-24-000074/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024

31.01.2024
KOD POSTĘPOWANIA 07-24-000075/PPZ/18/4/13 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2651 z późn. zm.)...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024

31.01.2024
KOD POSTĘPOWANIA 07-24-000074/PPZ/18/4/13 Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2651 z późn. zm.)...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach na rok 2024 i kolejne

15.12.2023
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do składania wniosków o zawarcie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach (dalej „umowy”)...

Komunikat o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

14.12.2023
W wyniku weryfikacji wniosków złożonych w okresie 29.11.2023 r. – 06.12.2023 r. w postępowaniu nr 07-23-000362/PPZ/18/8/13 o zawarcie umów o realizację przedmiotowego programu, wyłoniono następujący podmioty...
1  2  3  4