logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

17.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Siedlcach informuje, że zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

12.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały unieważnione następujące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ...

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne – przedłużenie terminu składania ofert

12.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o przedłużeniu terminu składania ofert ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr...

Kontraktowanie 2021: Leczenie stomatologiczne

10.02.2021
W dniu 09.02.2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2021 w następujących zakresach świadczeń: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE na...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

08.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.02.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

05.02.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały unieważnione następujące postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    12