logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – zakończenie postępowań

26.08.2015
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 28 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków ofertowych przez wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy lub...

Komunikat AOTMiT

25.08.2015
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia...

Zaproszenie na konferencję "Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic"

31.07.2015
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej", współfinansowanego przez Unię...

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – informacja o nowych postępowaniach

24.07.2015
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ogłoszono nowe postępowania dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju - zaopatrzenie w wyroby medyczne...

Dotyczy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia położnicze, z którymi zawarto umowy w rodzaju leczenie szpitalne

24.07.2015
Mazowiecki OW NFZ informuje, że za pośrednictwem portalu SZOI udostępnił dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju; leczenie szpitalne w zakresach: położnictwo i ginekologia – hospitalizacja...

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM ZDROWOTNY (LEKOWY) B.45 oraz B.33

23.07.2015
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 lipca 2015 r. znak: PLA.4600.276.2015.3 proszę o przyjęcie informacji w nim zawartych, jak niżej: Z dniem 1 września 2015r. ulega likwidacji program lekowy B.45 „ Leczenie reumatoidalnego zapalenia...
1    273  274  275  276  277  278  279  280  281    295