logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

16-05-2018

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie  informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • świadczenia w zakresie nefrologii w tym kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02, świadczenia w zakresie nefrologii-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie nefrologii-świadczenia pierwszorazowe nr 07-18-000305/AOS/02/1/02.1130.001.02/01
  • świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży w tym świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży – świadczenia pierwszorazowe nr 07-18-000330/AOS/02/1/02.1583.001.02/01

Podstawa prawna: art. 150  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 j.t. z późn. zm.).

Wszystkie aktualności