logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań

10.03.2020
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Kontraktowanie 2020: Stomatologia

10.03.2020
W dniu. 9.03.2020 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do...

Kontraktowanie 2020: Stomatologia

10.03.2020
W dniu. 9.03.2020 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do...

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19

09.03.2020
Realizując przepisy art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)...

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

08.03.2020
Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Przerwa serwisowa. Komunikat dla świadczeniodawców

06.03.2020
W dniu dzisiejszym, tj. 6.03.2020 r., planowana jest przerwa w dostępie do systemów informatycznych KS-SIKCH oraz SZOI...
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    207