logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej na Mazowszu

25.07.2023
Od 1 lipca trwa proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej średnio o 12 procent. Przygotowano rozwiązania, dzięki którym do systemu ochrony zdrowia łącznie w ciągu roku trafi ponad 15 mld zł.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

20.07.2023
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.07.2023 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Proces realizacji podwyżek minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej

18.07.2023
Mając na uwadze wzrost kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia na podstawie art. 31npkt 2c w związku art. 31ha ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

14.07.2023
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561z późn. zm.)...

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2024 r.

11.07.2023
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia [1] Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ inf...

Informacja o ogłoszeniu w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ

10.07.2023
Informacja o ogłoszeniu w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) (dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych), w następujących zakresach merytorycznych…
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    342