logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

01.04.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01.04.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne...

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Konkurs Ofert

01.04.2019
W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego...

Komunikat o odwołaniu postępowania konkursowego

29.03.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Konkurs Ofert

29.03.2019
W dniu 29 marca 2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszarach...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

29.03.2019
Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r.1 (art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z utrudnioną dostępnością do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie szpitalne

29.03.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 29 marca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne...
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    148