logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Leczenie szpitalne – programy lekowe

06.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

04.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 04 czerwca 2018r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: AMBOLATORYJNA OPIEKA...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

04.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie nr...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie szpitalne

04.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 4 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

04.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Komunikat AOTMiT

04.06.2018
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz planu taryfikacji na rok 2018, Prezes Agencji Oceny Technologii...
1    15  16  17  18  19  20  21  22  23    31