logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Wzór druku zlecenia na zopatrzenie w wyroby medyczne

Mazowiecki OW NFZ informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1555) oraz zmienia się proces potwierdzania zleceń. Ww. wzór w wersji edytowalnej oraz w pdf został zamieszczony poniżej.

Wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 ze zm.).

Nowy wzór druku zlecenia na zopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku (Dz.U. 2019 poz. 1555)

  • Strony 1-3 (cz. I i II) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiana (drukowana) jest przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.
  • Strona 4 (cz. III i IV) zlecenia wystawiana (drukowana) jest przez realizatora zlecenia – świadczeniodawcę posiadającego umowę zawartą z NFZ w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.