logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Wzór druku zlecenia na zopatrzenie w wyroby medyczne

Mazowiecki OW NFZ informuje, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2022 poz. 2713).

  • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:
  1. wystawione lub
  2. wystawione i potwierdzone, lub
  3. częściowo zrealizowane

– zachowują ważność.

  • Zlecenia naprawy wyrobu medycznego, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:
  1. wystawione lub
  2. wystawione i potwierdzone

– zachowują ważność.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 2713).

 

Do pobrania:

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego