logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska

Krok 1.Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. To lekarz, który ma z nami umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub pracuje w placówce, która ma taką umowę.

Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia wyłącznie e-skierowania, które przesyłane są automatycznie do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie musisz już składać u nas dokumentów.

Lekarz może wystawić skierowanie w wersji papierowej tylko w wyjątkowych sytuacjach:

  • gdy kieruje pacjenta na leczenie uzdrowiskowe poza granicami kraju,
  • gdy nie ma dostępu do internetu, więc nie może wystawić skierowania w systemie elektronicznym,
  • jeśli na leczenie kieruje pracowników zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680).

 

Wzór skierowania

W przypadku pracowników zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) obowiązuje wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe (AZBEST):

Wzór skierowania (AZBEST)

Krok 2.Opis stanu pacjenta

Wystawiając skierowanie lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić (zaznaczając odpowiednią rubrykę) pola „Przebyte leczenie onkologiczne w ciągu ostatnich 5 lat” oraz „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”.

 

Krok 3.Dodatkowa dokumentacja medyczna

Jeśli otrzymasz skierowanie w wersji papierowej w przypadkach opisanych w Kroku 1, to zapytaj lekarza czy musisz dołączyć do skierowania kopie dokumentacji medycznej. Jeżeli lekarz w punkcie III obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczu, EKG), to nie musisz dodatkowo dołączać ich kopii do skierowania.

Jeśli do skierowania dołączasz karty informacyjne z pobytów szpitalnych, to prosimy o załączenie ich kserokopii.

Do e-skierowania lekarz może dołączyć wyniki badań:

  • w wersji elektronicznej lub
  • zeskanować papierową dokumentację medyczną i dołączyć plik do e-skierowania.

 

Krok 4. Dostarczenie skierowania

E-skierowanie przesyłane jest automatycznie do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ – nie musisz niczego składać w oddziale.

Skierowanie w wersji papierowej możesz przesłać do nas pocztą lub przynieść osobiście. Skierowanie może przesłać do nas również lekarz, który je wystawił.

   Uwaga! Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

 

Krok 5.Rejestracja

Skierowanie, które wpływa do oddziału Funduszu jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak oznaczenia przychodni) Fundusz poprosi o ich uzupełnienie.

 

Krok 6. Ocena skierowania

Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

 

Krok 7.Listowne powiadomienie

Informację o:

  • numerze pod jakim zarejestrowaliśmy Twoje skierowanie,
  • sposobie rozpatrzenia skierowania,

znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub otrzymasz w piśmie , które wyślemy za pośrednictwem poczty.

 

 

Krok 8.Oczekiwanie na potwierdzenie skierowania

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czekaj na powiadomienie o terminie wyjazdu. Obecnie średni czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi około 10 miesięcy, przy czym sytuacja w tym zakresie może ulec zmianie.

 

Krok 9. Powiadomienie o terminie leczenia

O terminie wyjazdu powiadomimy Cię listownie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Informację w tym zakresie znajdziesz również w Internetowym Koncie Pacjenta.

 

 

Krok 10. Etap realizacji

To na jakim etapie jest realizacja Twojego skierowania sprawdzisz używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce  kliknij tutaj oraz w Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Krok 11. Przyspieszenie wyjazdu

Jeśli Twoje skierowanie oczekuje w kolejce na wyznaczenie terminu i miejsca leczenia w uzdrowisku to możesz przyspieszyć jego realizację.

Informacje na temat przyspieszenia leczenia możesz uzyskać telefonicznie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem 22 279 67 02.

Korzystając z możliwości przyspieszenia leczenia przygotuj się na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni do czasu rozpoczęcia turnusu.

Uwaga! Możesz przyspieszyć termin realizacji skierowania, jeśli od ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy.