logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2019: Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert

25.06.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

17.06.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

13.06.2019
W dniu 13 czerwca 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie: ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W HOSTELU - postępowanie nr...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

13.06.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2019: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.06.2019
W dniu 12 czerwca 2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie leczenia diabetologii, na obszarze powiatów...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań – programy lekowe

12.06.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    134