logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

13.09.2022
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12.09.2022
W dniu 12 września 2022 r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert nr...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych o zawarcie umów na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego

09.09.2022
W dniu 9.09.2022 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Kontraktowanie 2022: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

08.09.2022
8 września 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu (nr 07-22-000261/SOK/11/1/11.1212.030.02/01) prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne...

Kontraktowanie 2022: komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

07.09.2022
W dniu 7.09.2022 r. zostało unieważnione uzupełniające postępowanie konkursowe nr 07-22-000257/POZ/0112/01.0000.162.16/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: leczenie szpitalne – programy lekowe

25.08.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 25.08.2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    228