logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Odwołanie postępowania w trybie konkursu ofert: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

23.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 września 2022 r. zostało odwołane postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

22.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22.09.2022 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie...

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

22.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu z dnia 27 września 2022 r. na dzień 22 września 2022 r. rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

15.09.2022
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 7.3. Zarządzenia nr 16/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Kontraktowanie 2022: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

14.09.2022
W dniu 14 września 2022 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...

Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

13.09.2022
13 września 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu (nr 07-22-000275/SOK/11/1/11.1212.030.02/01) prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne...
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    228