logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konferencja pt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia”.

02.06.2015
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię...

Szkolenie: „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”

27.05.2015
Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 lipca 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej realizowane w ramach projektu systemowego...

Efektywne działanie przez mapowanie

21.05.2015
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”...

Obowiązek prowadzenia list oczekujących na świadczenie z zakresu leczenie protetyczne od 1 kwietnia 2015 r.

18.05.2015
Mazowiecki OW NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462), świadczeniodawcy realizujący świadczenia...

Komunikat w sprawie zmian w sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 r.

07.05.2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały nowe tytuły uprawnień dla świadczeń udzielonych osobom, które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie...

Konferencja: Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia

06.05.2015
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu Akademia NFZ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia".
1    323  324  325  326  327  328  329  330  331    342