logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

03.12.2014
Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Komunikat dla świadczeniodawców

01.12.2014
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za czwarty kwartał 2014 roku

Komunikat przypominający o możliwości rozliczania się z MOW NFZ za pomocą e-faktury

01.12.2014
Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie zachęca wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania się z Funduszem na podstawie e-faktur.

Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji

28.10.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r...

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statyst...

Komunikat dla Świadczeniodawców

26.08.2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
1    318  319  320  321  322  323  324  325  326    328