logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Konkurs Ofert

31.10.2018
W dniu 31 października 2018r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie alergologii dla obszaru - powiat garwoliński [1401]...

Informacja o dodatkowym terminie składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej

30.10.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uwzględniając wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie programów w planie finansowym, ogłasza dodatkowy termin – do dnia 30 listopada 2018 r. składania przez jednostki samorządu terytorialnego...

Komunikat AOTMiT

29.10.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego...

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej w 2019 r.

26.10.2018
Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r...

KONKURS OFERT – REHABILITACJA LECZNICZA

25.10.2018
Komunikat w sprawie otwarcia ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów w zakresie fizjoterapia domowa Otwarcie ofert nastąpi w dniach 26, 29 października 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Mazowieckiego...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

23.10.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...
1    21  22  23  24  25  26  27  28  29    29