logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Dodano informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2022 r.

09.07.2021
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz...

POZ: Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

06.07.2021
Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Na podstawie zarządzenia Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków...

Komunikat o unieważnieniu postępowania

01.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego nr 07-21-000428/SZP/03/7/03.3300.009.03/01 w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE, w zakresie: ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE...

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne - programy lekowe

01.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.07.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania

30.06.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-21-000429/SZP/03/5/03.0000.413.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

29.06.2021
W dniu 29 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ASDK...
1    20  21  22  23  24  25  26  27  28    28