logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu kontraktowania dla programów lekowych od 1 stycznia 2019 r.

24.01.2019
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. § 6. 3. Zarządzenia nr 75/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

24.01.2019
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ciechanowie informuje, że w dniu 24.01.2019r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe nr : 07-19-000061/PSY/04/1/04.4750.021.02/01 w rodzaju opieka psychiatryczna...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

18.01.2019
W dniu 18 stycznia 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie...

Kontraktowanie 2019: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

17.01.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17.01.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Rehabilitacja lecznicza

17.01.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

16.01.2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 16.01.2019 r. zostało unieważnione postępowanie nr 07-19-000101/SZP/03/5/03.0000.401.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne PROGRAM...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    113